Zdeněk Laštovička je čestným občanem Jihlavy

Primátor Jihlavy Rudolf Chloupek a náměstek primátora Radek Popelka (ANO 2011) předali čestné občanství panu Zdeňku Laštovičkovi.

Čestné občanství mu jihlavští zastupitelé udělili za zásluhy o rozvoj vědy a vzdělávání, za usilovný podíl při vzniku vysokého školství v Jihlavě, za důraz na význam stříbrného dolování a rozvoj hornického města Jihlavy, za obětavou práci v oblasti ochrany přírody, mimořádnou dlouhodobou činnost pro českou turistiku, za celoživotní práci a hájení zájmů Českého svazu bojovníků za svobodu

Rozdány byly také Ceny města a Ceny Rady města. Stalo se tak při slavnostním ceremoniálu, který je zároveň zahájením jednoho z nejvýznamnějších festivalů ve městě i v celém regionu Mahler 2018 – Hudba tisíců.

Bylo předáno také druhé nejvyšší ocenění, kterým je Cena města Jihlavy. Tentokrát ji převzali:

Předávaly se rovněž Ceny Rady města Jihlavy:

Zdroj: Tisková zpráva Magistrátu města Jihlavy

19. 5. 2018