Vláda se zajímala o Vysočinu

Program výjezdu členů vlády do Kraje Vysočina byl opravdu nabitý.

Toto pondělí ministři v čele s panem premiérem začínali již brzy ráno na Vodní nádrži Švihov, kde se řešil zdroj pitné vody a ochranná pásma. Dále se přesunuli do Zemědělského družstva Senožaty, zde bylo hlavním tématem pěstování brambor a kompenzace pro zemědělce hospodařících v ochranných pásmech. Následovala ukázka Domova Jeřabina Pelhřimov s transformovaným bydlením. 

Po přesunu do krajského města absolvovala delegace prohlídku letiště Henčov a Městského nádraží, kde byly prezentovány investiční záměry. Poté se členové vlády setkali s Radou Kraje Vysočina a starosty. Vláda mapovala naše investiční požadavky do dopravy, zdravotnictví, školství, sportu, sociální oblasti a kultury. Na řadu přišla i dostavba 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany, kterou podporujeme.

Závěrem dne se vláda přesunula do Třebíče, kde proběhla tiskovka a setkání s občany. Na setkání s vládou dorazilo ohromné množství lidí, kteří zcela zaplnili jeden z největších sálů Hotelu Atom. Bylo položeno a napsáno hodně zajímavých dotazů napříč všemi resorty. Diskuse byla velmi obsáhlá.

31. 5. 2018