Reakce na článek v Jihlavských listech informující o postoji zastupitelů hnutí ANO k problematice Horáckého zimního stadionu

Rádi bychom tímto uvedli na pravou míru článek zveřejněný v Jihlavských listech dne 17. 2. 2017.

Vážení občané města Jihlavy,

rádi bychom tímto uvedli na pravou míru  článek zveřejněný v Jihlavských listech dne 17.2.2017,  který působí velice zavádějícím dojmem  o  postojo zastupitelů našeho Hnutí ANO k problematice HZS.

Rádi bychom tímto uvedli na pravou míru informace obsažené v tomto článku.

Již dva roky říkáme, že je nutné nejprve připravit investiční plán města Jihlavy na deset let dopředu. Za prvé zjistíme, jaké všechny investice vlastně musíme udělat (doposud tady nic takového neexistovalo!) a za druhé zjistíme, kolik na to všechno budeme mít peněz.

Za další je nutné posoudit všechny relevantní verze řešení HZS z pohledu, výše investice, ekonomiky provozu, technické proveditelnosti, užitné hodnoty a dalších hledisek – tuto studii jsme zadali předním expertům v oblasti přípravy velkých investic bezprostředně poté, co jsme si sedli do vedení města v půlce listopadu. Bohužel všechny dřívější materiály, které měly tuto stavbu posoudit právě z finančních hledisek považujeme za nedostatečné.

Výše uvedené je podle všech známých pravidel a principů investičního plánování prvním krokem při přípravě velkých investic. Tedy nejprve musíme zjistit co všechno musí v dalších deseti letech Jihlava financovat (bohužel provoz města  ZDALEKA není jen o hokeji…) a kolik na to budeme mít vlastně peněz – a současně s tím zvážíme finanční dostupnost jednotlivých variant řešení.   To, že to tady deset let nikdo neudělal a děláme to teprve my – bohužel není naše chyba. Počítáme s tím, že vše zveřejníme v průběhu dubna tohoto roku. Bohužel dříve to není možné – jelikož jde o závažnou věc a my si nemůžeme dovolit udělat chybu. Nechceme občanům ani fanouškům lhát ani o problematice HZS ani o žádném jiném tématu a mrzí nás, že máme nyní toho „Černého Petra“ – v rukou my a musíme jej (tedy pravdu o reálných možnostech našeho města!...) vynést.

Chceme však říci, že není pravda, že zde nechceme stadion, který nebude vyhovovat parametrům extraligy. To není pravda! Chceme jej, ale bez toho, aby nám tuto akci financovaly i další subjekty (Vláda ČR – MŠMT, Kraj Vysočina a snad i nějaký soukromý partner…) to zřejmě nepůjde. Reálná fakta o všech těchto věcech zveřejníme srozumitelnou formou v dubnu tohoto roku.

Závěrem chceme také reagovat na dikci a tón tohoto článku, který považujeme za hrubě nevyvážený a zavádějící. A prosíme o věcnost a profesionalitu – zejména v takové důležité věci, jako je HZS. Domníváme se, že přišla doba, kdy se musíme podívat nejenom realitě do očí, ale musíme se také všichni spojit pro dobro našeho města.

Hnutí ANO 2011 Jihlava

18. 2. 2017