Rada Kraje Vysočina schválila Programové prohlášení na funkční období 2016 - 2020

Na svém posledním lednovém zasedání schválila Rada Kraje Vysočina Programové prohlášení na funkční období 2016-2020.

V tomto dokumentu členové krajské rady formulovali hlavní priority, které považují pro rozvoj kraje v dalším období za důležité.

Souhrnný materiál odráží snahu Kraje Vysočina o další plošný, trvalý a kvalitní rozvoj regionu v úzké spolupráci všech, kteří o něm mají zájem, včetně informovaných obyvatel Kraje Vysočina. Samotný dokument obsahuje například důraz na vyrovnané a odpovědné hospodaření kraje, dokončení velkých investic v oblasti zdravotnictví, realizaci nové budovy Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě, efektivní čerpání evropských prostředků pro období 2014 – 2020, optimalizaci dopravní obslužnosti v kraji, posílení kvality středních škol, naplňování Koncepce rodinné a seniorské politiky nebo na rozvoj moderní IT infrastruktury kraje. Vedení Kraje Vysočina také plánuje dále podporovat snižování emisí u zdrojů znečišťování a zlepšování kvality ovzduší v obcích, péči o zachování přírody a krajiny pro další generace, ochranu vody a její zadržování v krajině, v oblasti kultury realizovat projekt zpřístupněných nových expozic Hradu Roštejn, podporovat rozvoj cestovního ruchu v kraji, významné kulturní i společenské aktivity a talenty z Vysočiny. Nadále se počítá s přeshraniční spoluprací s Dolním Rakouskem, francouzským regionem Grand Est, Zakarpatskou oblastí Ukrajiny nebo s prohloubením vztahů s Minskou oblastí Běloruska.

Plné znění Programového prohlášení Rady Kraje Vysočina na období 2016 - 2020 je v originále dostupné zde.

Zdroj: www.kr-vysocina.cz

 

31. 1. 2017