Otevřený dopis jihlavských zastupitelů hnutí ANO 2011

Reakce na dopis zastupitele Miroslava Tomance ohledně akce "Hvězdný gulášfest"

Vážený pane Tomanče,

dovolte, abychom společně a touto formou reagovali na Vámi zaslaný dopis.  Akci „Hvězdný gulášfest“ organizuje nadační fond Šťastná hvězda. Hlavní vizí tohoto fondu „ je především materiální (hmotná) pomoc dětským pacientům, jejich rodinám a zdravotně handicapovaným mladistvým. Finanční podpora je cílena na konkrétní potřeby nehmotného charakteru v nouzi rodin s nemocným pacientem. Nadační fond působí ve všech regionech České republiky, nejširší záběr je však směřován do Kraje Vysočina.“ více viz http://www.stastna-hvezda.cz/

Letos se uskutečnil již druhý ročník této velice úspěšné a z našeho pohledu společensky prospěšné akce. Letos, tak jako loni byl pořádající nadací umožněn start všem lidem se srdcem na pravém místě. Tedy těm, kteří chtějí pomáhat druhým a přitom si umí udělat srandu sami ze sebe. Neb účast na této akci je s humorem bytostně spojená. Veškeré náklady na soutěž jako suroviny, stánek atd. si hradí každý tým ze svého rozpočtu. K tomu je navíc povinností každého týmu uhradit startovné. Startovné a výtěžek z prodeje soutěžních gulášů je pak určen na pomoc potřebným.

Vlastní akci provází bohatý celodenní kulturní program s řadou koncertů. Pořadatel myslí i na děti a i pro ně byl na Jihlavském náměstí připraven speciální doprovodný program. V Jihlavě se jedná o naprosto ojedinělou akci a o jejím významu pro celou společnost svědčí i udělená záštita primátora města.

Město Jihlava poskytlo Nadačnímu fondu Šťastná hvězda finanční dar ve výši  10.000,- Kč a nám všem bylo ctí podpořit tento návrh a tím malou kapkou přispět na dobrou věc.

Zastupitelský klub Hnutí ANO, i vzhledem k výše uvedenému, jednoznačně odmítá Vaše naprosto účelové nařčení z pokusu o financování volební kampaně z veřejných prostředků města.

S přáním klidných dnů

Zastupitelský klub Hnutí ANO Jihlava

8. 10. 2017