Nominujte osobnosti na ceny města

Jsou ve vašem okolí výrazné osobnosti, umělci, sportovci, nebo třeba podnikatelé, kterým se podařilo vytvořit nebo dosáhnout něčeho výjimečného?

Víte o nenápadném dobrodinci, který někde někomu pomáhá třeba i bez nároku na odměnu? Dělá někdo městu Jihlavě dobré jméno ve světě, zatímco doma se to neví? Navrhněte tyto osoby či instituce na některé z ocenění, které město každoročně uděluje.

Do 30. listopadu je možné podávat nominace na Cenu města Jihlavy, nebo Čestné občanství města Jihlavy.

Vše důležité pro udělování cen najdete na webu města.

Zdroj: Magistrát města Jihlavy

1. 10. 2017