Návštěva „Radniční“. Zážitek nebo hazard s vlastním životem

Bylo to někdy koncem ledna, když jsem se mimoděk stal svědkem rozhovoru, který se odehrával na zásobovací rampě Radniční restaurace.

Pokud ho přeložím do publikovatelné podoby, tak zněl asi nějak takto.: „ … je opravdu škoda, že se náš šéf tolik stará o politiku. Teď se rozhodl, že stůj co stůj nechá opravit výtah na potraviny. Přitom i ostatní a pro nás důležitější zařízení restaurace není v dobrém technickém stavu. To se mu to podniká, když mu město všechno opraví… “. Jelikož se rozhovor týkal prostor, které jsou v majetku města a navíc jsou přímo součástí budovy Magistrátu města Jihlavy, rozhodl jsem se požádat o možnost nahlédnout do všech revizních zpráv, které se pronajatého prostoru a vybavení týkají. Můj dotaz zřejmě způsobil mírnou paniku, neboť v první reakci jsem se dozvěděl, že příslušný pracovník je dlouhodobě nemocný a tak to bude chvilku trvat. Pak následovalo ujištění, že můj dotaz bude vyřízen přesně v souladu s vnitřním předpisem a to do 15 dnů. No a skutečně, přesně patnáctý den jsem kopie mnou vyžádaných dokumentů obdržel. Shodou okolností to byl den, kdy zasedalo Zastupitelstvo města Jihlavy, které rozhodovalo o uvolnění finančních prostředků právě na nový výtah do „Radniční“. Další shodou náhod je, že některé revize byly provedeny těsně před tím, než jsem učinil svůj dotaz a začal se o ně zajímat.

Samotné revize jsou trochu nudné technické čtení. Nicméně všechny konstatují, že zařízení je schopné bezpečného provozu. Jenže některé s poznámkou „po odstranění závad“ a u těch bych se rád trochu zastavil. To, že u strojovny výtahu dlouhodobě chybí klika a žebřík, je asi maličkost. V případě uvolněného spodního dílu bariéry, ulomené kladky nebo přetrženého lanka horní stanice si kladu otázku, zda se řádnou údržbou, což je povinnost nájemce plynoucí ze smlouvy, nedalo současnému stavu předejít. Výměna tohoto výtahu totiž vyjde občany města na více jak 350.000,- Kč. Daleko varovnější čtení přináší zpráva o revizi elektrického zařízení. Ta popisuje stav z dubna 2018, ale i tak mi při čtení seznamu zjištěných závad, který vyšel na tři strany, naskakovala husí kůže. Jak to asi vypadalo v útrobách Radniční restaurace, když byl revizní technik nucen konstatovat, že v místnosti skladu potravin je značně zaprášen kompresor mrazicího boxu nebo že ze svítidel kape mastnota na podlahu. O bezpečnosti prostor pro personál v dubnu 2018 svědčí zmínka o několika utržených zásuvkách, o chybějících krytech svítidel nebo o chybějícím víčku rozvodné krabice. I zde je konstatován volný přístup na živé části elektroinstalace. Z hlediska návštěvníka restaurace může být alarmující zmínka o elektroinstalaci na barech a v části interiéru restaurace, která je uložena na hořlavý povrch bez nutných bezpečnostních opatření. Pro návštěvníky, personál, zodpovědné pracovníky magistrátu, ale i dozorové orgány státní správy, je určena pasáž, týkající se stavu nouzového osvětlení. To bylo v revizi z dubna 2018 označeno za nefunkční. Příslušná revize se dokonce nebrání pojmům dezolátní stav, a to v případě popisu stavu baterií nouzových svítidel. Tato revize doslovně uvádí, že nouzové osvětlení neodpovídá normám a doporučuje celkovou výměnu tohoto bezpečnostního systému.

Ať již jsou dnes tyto závady odstraněny nebo ne, svědčí jejich seznam o jediném, o vztahu stávajícího nájemce k pronajatým prostorám. Ano, podnikání má sloužit k vytváření zisku, ale vytvářet tento zisk na úkor bezpečnosti nebo na účet města, je pro mne nepřijatelné.

P.S.: dle platné smlouvy o nájmu nebytových prostor je nájemce povinen zajistit a hradit na vlastní náklady veškeré úpravy, opravy a údržbu předmětu nájmu, včetně výměn zařizovacích předmětů a revizí.

Radek Popelka, MBA, zastupitel města Jihlavy 

25. 2. 2019