Náměstkyně primátora Jana Mayerová (ANO 2011): Nehledím na čas, pokud mne problém zajímá

Po změnách na jihlavské radnici je od listopadu 2016 první náměstkyní primátora Jihlavy Jana Mayerová (ANO 2011).

V únorovém vydání Novin jihlavské radnice tato půvabná žena vysvětluje, jak časově zvládá náročnou agendu, kterou má na starosti.

Jana Mayerová byla pověřena řízením úseku dopravy, školství, kultury a tělovýchovy, koordinací strategií města a v gesci má rovněž příměstské části Helenín, Sasov a Kosov.

Jsem zvyklá dělat naplno, když do něčeho jdu“ dodává Jana Mayerová.

Rozhovor si můžete přečíst jednak v tištěném vydání Novin jihlavské radnice nebo v elektronickém vydání zde.

Zdroj: Noviny jihlavské radnice

11. 2. 2017