Milan Hnilička debatoval se zástupci sportovních klubů

Vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička (ANO 2011) se v Jihlavě sešel se zástupci sportovních klubů z Vysočiny.

Setkání se konalo pod záštitou náměstka primátora Radka Popelky (ANO 2011). V rámci debaty představil Hnilička vlastní návrh novely zákona o podpoře sportu. Hlavními tématy bylo férovější přerozdělování peněz, logičtější a efektivnější způsoby financování klubů, větší osvěta v podpoře sportu a zapojení generací, zejména dětí do sportovních aktivit. V Jihlavě se diskutoval hlavně hokej a fotbal. Poměrná část se ale věnovala i sportům, které u nás nemají takovou sílu, nebo historii, jako zmíněné dva, ale které jsou podstatné pro širokou základnu sportovců u nás na Vysočině. Poslanec Hnilička zjišťoval, s jakými problémy se sport a kluby na Vysočině primárně potýkají a podle rozsahu poznámek v jeho zápisníku je zřejmé, že toho k řešení není zrovna málo. Besedy se zúčastnila i poslankyně Monika Oborná (ANO 2011) a náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla (ANO 2011). Hnilička v rámci zjišťování problémů sportovních klubů přislíbil další cestu do Kraje Vysočina.

26. 9. 2018