Čeká Jihlavu na pelhřimovské výpadovce za 2 roky dopravní kolaps?

Po absolvování druhé komise územního plánu pod vedením nové koalice si začínám klást otázku, zda nové vedení města chce pro běžné občany města vůbec něco dělat.

Pokud ano, tak v dopravě to rozhodně není. Téměř hodinu trvalo projednávání bodu, který již schválilo minulé zastupitelstvo.  Projednávala se možnost zrušení plánu rozvoje města Jihlava, směr západ.  Součástí rozvoje Jihlava – západ bylo i vybudování tolik potřebné komunikace Pelhřimovská-Jiráskova, která by řešila dopravní problémy při výjezdu z Jihlavy na Pelhřimov. V současné době je toto řešeno provizorním semaforem. V případě, že dopravní obslužnost této lokality nebude zajištěna včas, lze po dokončení obchodního centra AVENTIN, které se staví při výpadovce na Pelhřimov, předpokládat podstatné navýšení dopravy v této lokalitě, což může mít za následek dopravní kolaps této části Jihlavy. Situace je o to zajímavější, že město má zpracovanou studii, která dopravní kolaps po dobudování obchodního centra jasně prokazuje. Pochopitelně, tato studie navrhuje řešení, jak tomuto nevyhnutelnému faktu předejít.

Dle programového prohlášení rady se stává prioritou současného vedení města část Jihlava-jih, kde se předpokládá vybudování dalšího logistického skladovacího areálu, případně obřího výrobního závodu s provozem desítek kamionů denně.  Zasíťování této části Jihlavy – jih bude otázkou miliardové investice, kterou město Jihlava bude muset zaplatit a v současné době na ni finance nemá.  Od podpory výstavby rozvojových lokalit, které přímo navazují na stávající inženýrské sítě, bude nové vedení města zřejmě upouštět. Město pod vedením současné koalice raději zřídí deset sociálních bytů a organizaci, která se o jejich nájemníky bude starat, než aby umožnilo soukromým investorům připravit lokalitu pro spokojené bydlení desítek rodin.

Snaha zrušit vše, co minulé vedení začalo, je vidět na každém kroku. Projekty, které již nelze zrušit, vydává nové vedení města za své ve svém programovém prohlášení. Příkladem může být realizace sjezdu z přivaděče na ulici Romana Havelky, kde již existuje smlouva podepsaná minulým vedením města.

Ing. Miloslav Neckář, zastupitel města Jihlavy

13. 2. 2019