ANO navrhuje investiční akce

Hnutí ANO nechce být jen nečinnou opozicí. Stále myslíme na své voliče a na náš volební program.

Chceme, aby Jihlava mohla vzkvétat. Víme, že velké věci se skládají z maličkostí. Zároveň víme, že každá maličkost má svůj začátek a hlavně víme, že samo se nic neudělá. Z toho důvodu jsme pro únorové zasedání Zastupitelstva města Jihlavy připravili materiály týkající se dvou investičních akcí. Tou první je chodník, který propojí ulice Letní a Vrchlického. Díky tomu nebudou muset občané Horního Kosova chodit každý den prachem nebo blátem při svých cestách na MHD nebo do centra města. Náš druhý návrh se týká výstavby vodovodu a kanalizace v ulici Strojírenská. Tato část Jihlavy dosud není napojena na veřejný vodovod a kanalizaci. Stávající sítě, jejichž vznik se datuje někam na začátek minulého století, jsou v soukromých rukou a z mnoha důvodů je jejich další provozování nereálné.

"Hnutí ANO chce být konstruktivní opozicí. Nyní uvidíme, zda Jihlava má i konstruktivní koalici a zda se nám tyto návrhy, které ulehčí život mnoha občanům Jihlavy, podaří prosadit," říká předseda zastupitelského klubu hnutí ANO Radek Popelka.

4. 2. 2019