ANO na veřejné schůzi seniorů v Jihlavě

Dne 11. 9. 2018 se zástupci hnutí ANO Jihlava zúčastnili veřejné schůze se seniory pořádané Radou seniorů města Jihlava.

Za ANO se dostavili pan Radek Kourek a pan Richard Šedivý, kteří stručně představili program hnutí zaměřený mimo jiné právě i na kvalitní život a péči o seniory. Diskuze probíhala na téma, co senioři vnímají v Jihlavě jako největší problém, co by chtěli změnit. Ze strany ANO byly zodpovězeny otázky ve vztahu k sociálním službám a životnímu prostředí. Hovořilo se především o dostatku míst v domovech pro seniory, jejich zapojení spolu se zdravotně postiženými do kulturního a společenského života města. Na závěr proběhlo poděkování a zazněl slib napříč politickým spektrem pro lepší podmínky seniorů v našem městě.

12. 9. 2018