Naši lidé

ANO Jihlava - seznam našich lidí

MUDr. Zdeněk Faltus

předseda Oblastní organizace hnutí ANO Jihlava, člen Zastupitelstva města Jihlavy

Radek Popelka, MBA

místopředseda Oblastní organizace hnutí ANO Jihlava, náměstek primátora města Jihlavy, člen Majetkové komise

Ing. Rostislav Habán

místopředseda Oblastní organizace hnutí ANO Jihlava, člen Zastupitelstva města Jihlavy, člen Komise pro životní prostředí

Ing. Jana Mayerová, Ph.D.

členka hnutí ANO 2011, náměstkyně primátora města Jihlavy

Ing. Lucie Vichrová

členka hnutí ANO 2011, předsedkyně klubu zastupitelů Kraje Vysočina za hnutí ANO 2011, předsedkyně Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina, zastupitelka města Jihlavy, členka Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Jihlavy

Ing. Jiří Pokorný

předseda Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina, místopředseda Kontrolního výboru města Jihlavy, člen Zastupitelstva Kraje Vysočina

Mgr. Olga Kourková

členka hnutí ANO 2011, členka Rady města Jihlavy

Daniel Mayer, MBA

člen hnutí ANO 2011, člen Rady města Jihlavy

MUDr. Erik Šajnar

člen hnutí ANO 2011

Jaroslav Drahoš

člen hnutí ANO 2011, člen Komise pro občanské záležitosti

Magdaléna Skořepová

členka hnutí ANO 2011, tajemnice Místní organizace hnutí ANO Jihlava, člen Komise pro neziskovou a sociální oblast

Petra Nečadová

členka hnutí ANO 2011, hospodářka Místní organizace hnutí ANO Jihlava

Ivana Čepičková

členka hnutí ANO 2011, členka Komise pro kulturu

Ing. Dalibor Pituch

sympatizant hnutí ANO 2011, člen Komise pro dopravu

Program

1.

JIHLAVA BUDE DOBŘE HOSPODAŘIT.

  • Provedeme kontrolní audity a zajistíme účelné nakládání s finančními prostředky města.

 

2.

BUDE MÍT KVALITNÍ SPRÁVU.

  • Město budou řídit odborníci, kteří své práci rozumí.

 

3.

BUDE KRÁSNÁ A FUNKČNÍ.

  • Územní rozvoj budeme dělat s respektem k prostředí a k potřebám obyvatel.
4.

BUDE BEZPEČNÁ.

  • Městská policie bude vidět. V centru, v problémových lokalitách, ve dne i v noci.
5.

BUDE SNADNO DOSTUPNÁ.

  • Chceme kvalitní MHD a napojení Jihlavy na vysokorychlostní železnici.
6.

BUDE ZDRAVÝM MĚSTEM S FUNGUJÍCÍ INFRASTRUKTUROU.

  • Efektivní nakládání s odpady, čisté ovzduší a dokončení převzetí majetku ze SVAK.
7.

NENÍ NUDNÁ.

  • Oživíme město kulturou, odpočinkovými zónami i sportem.
8.

PODPOŘÍ VZDĚLÁVÁNÍ I KOMUNITNÍ ROZVOJ.

  • Mimoškolní vzdělávání v každém věku, kvalitní a dostupná péče o děti.
9.

PODPOŘÍ PODNIKATELE.

  • Chceme jim naslouchat a společně pracovat na zlepšování podmínek pro malé i střední podnikání.
10.

PEČUJE O SENIORY A SOCIÁLNĚ SLABŠÍ.

  • Kvalitní život pro všechny spoluobčany a poskytování širokého spektra sociálních služeb.

Akce

Kontakt

Ing. Jiří Pokorný mo.jihlava@anobudelip.cz
Předseda Místní organizace ANO Jihlava