Naši lidé

ANO Jihlava - seznam našich lidí

Ing. Jiří Pokorný

předseda Oblastní organizace hnutí ANO Jihlava, předseda Místní organizace hnutí ANO Jihlava, místopředseda Kontrolního výboru města Jihlavy, člen Zastupitelstva Kraje Vysočina

Ing. Rostislav Habán

místopředseda Místní organizace hnutí ANO Jihlava, zastupitel města Jihlavy, člen Komise pro životní prostředí

Radek Popelka, MBA

člen předsednictva hnutí ANO 2011, náměstek primátora města Jihlavy, člen Majetkové komise

Ing. Jana Mayerová, Ph.D.

členka hnutí ANO 2011, náměstkyně primátora města Jihlavy

Ing. Lucie Vichrová

členka hnutí ANO 2011, předsedkyně klubu zastupitelů Kraje Vysočina za hnutí ANO 2011, zastupitelka města Jihlavy, členka Komise Projektu Zdravé město a místní Agendy 21, členka Komise pro výchovu a vzdělávání

Mgr. Olga Kourková

členka hnutí ANO 2011, členka Rady města Jihlavy

MUDr. Zdeněk Faltus

člen hnutí ANO 2011, zastupitel města Jihlavy

Daniel Mayer, MBA

člen hnutí ANO 2011, člen Rady města Jihlavy

MUDr. Erik Šajnar

člen hnutí ANO 2011

Jaroslav Drahoš

člen hnutí ANO 2011, člen Komise pro občanské záležitosti

Magdaléna Skořepová

členka hnutí ANO 2011, tajemnice Místní organizace hnutí ANO Jihlava, člen Komise pro neziskovou a sociální oblast

Petra Nečadová

členka hnutí ANO 2011, hospodářka Místní organizace hnutí ANO Jihlava

Ivana Čepičková

členka hnutí ANO 2011, členka Komise pro kulturu

Ing. Dalibor Pituch

sympatizant hnutí ANO 2011, člen Komise pro dopravu

Program

1.

JIHLAVA BUDE DOBŘE HOSPODAŘIT.

  • Provedeme kontrolní audity a zajistíme účelné nakládání s finančními prostředky města.

 

2.

BUDE MÍT KVALITNÍ SPRÁVU.

  • Město budou řídit odborníci, kteří své práci rozumí.

 

3.

BUDE KRÁSNÁ A FUNKČNÍ.

  • Územní rozvoj budeme dělat s respektem k prostředí a k potřebám obyvatel.
4.

BUDE BEZPEČNÁ.

  • Městská policie bude vidět. V centru, v problémových lokalitách, ve dne i v noci.
5.

BUDE SNADNO DOSTUPNÁ.

  • Chceme kvalitní MHD a napojení Jihlavy na vysokorychlostní železnici.
6.

BUDE ZDRAVÝM MĚSTEM S FUNGUJÍCÍ INFRASTRUKTUROU.

  • Efektivní nakládání s odpady, čisté ovzduší a dokončení převzetí majetku ze SVAK.
7.

NENÍ NUDNÁ.

  • Oživíme město kulturou, odpočinkovými zónami i sportem.
8.

PODPOŘÍ VZDĚLÁVÁNÍ I KOMUNITNÍ ROZVOJ.

  • Mimoškolní vzdělávání v každém věku, kvalitní a dostupná péče o děti.
9.

PODPOŘÍ PODNIKATELE.

  • Chceme jim naslouchat a společně pracovat na zlepšování podmínek pro malé i střední podnikání.
10.

PEČUJE O SENIORY A SOCIÁLNĚ SLABŠÍ.

  • Kvalitní život pro všechny spoluobčany a poskytování širokého spektra sociálních služeb.

Akce

Kontakt

Ing. Jiří Pokorný mo.jihlava@anobudelip.cz
Předseda Místní organizace ANO Jihlava