Naši lidé

ANO Jihlava - seznam našich lidí

Ing. Jiří Pokorný

předseda Oblastní organizace hnutí ANO Jihlava, předseda Místní organizace hnutí ANO Jihlava, člen Kontrolního výboru města Jihlavy

Ing. Rostislav Habán

místopředseda Místní organizace hnutí ANO Jihlava, zastupitel města Jihlavy, člen Komise pro životní prostředí

Radek Popelka, MBA

člen předsednictva hnutí ANO 2011, zastupitel města Jihlavy, člen Majetkové komise

Ing. Jana Mayerová, Ph.D.

člen hnutí ANO 2011, předsedkyně klubu zastupitelů hnutí ANO 2011, předsedkyně Finančního výboru zastupitelstva

Ing. Lucie Vichrová

člen hnutí ANO 2011, zastupitelka města Jihlavy, člen Komise Projektu Zdravé město a místní Agendy 21, člen Komise pro výchovu a vzdělávání

Mgr. Olga Kourková

člen hnutí ANO 2011, zastupitelka města Jihlavy

MUDr. Zdeněk Faltus

člen hnutí ANO 2011, zastupitel města Jihlavy

Daniel Mayer, MBA

člen hnutí ANO 2011, zastupitel města Jihlavy, člen Komise pro úz. plánování, investice, strat. rozvoj a regeneraci MPR

MUDr. Erik Šajnar

člen hnutí ANO 2011

Jaroslav Drahoš

člen hnutí ANO 2011, člen Komise pro občanské záležitosti

Magdaléna Skořepová

člen hnutí ANO 2011, tajemnice Místní organizace Jihlava, člen Komise pro neziskovou a sociální oblast

Petra Nečadová

člen hnutí ANO 2011, hospodářka Místní organizace Jihlava

Ivana Čepičková

člen hnutí ANO 2011, člen Komise pro kulturu

Ing. Dalibor Pituch

sympatizant hnutí ANO 2011, člen Komise pro dopravu

Program

1.

JIHLAVA BUDE DOBŘE HOSPODAŘIT.

  • Provedeme kontrolní audity a zajistíme účelné nakládání s finančními prostředky města.

 

2.

BUDE MÍT KVALITNÍ SPRÁVU.

  • Město budou řídit odborníci, kteří své práci rozumí.

 

3.

BUDE KRÁSNÁ A FUNKČNÍ.

  • Územní rozvoj budeme dělat s respektem k prostředí a k potřebám obyvatel.
4.

BUDE BEZPEČNÁ.

  • Městská policie bude vidět. V centru, v problémových lokalitách, ve dne i v noci.
5.

BUDE SNADNO DOSTUPNÁ.

  • Chceme kvalitní MHD a napojení Jihlavy na vysokorychlostní železnici.
6.

BUDE ZDRAVÝM MĚSTEM S FUNGUJÍCÍ INFRASTRUKTUROU.

  • Efektivní nakládání s odpady, čisté ovzduší a dokončení převzetí majetku ze SVAK.
7.

NENÍ NUDNÁ.

  • Oživíme město kulturou, odpočinkovými zónami i sportem.
8.

PODPOŘÍ VZDĚLÁVÁNÍ I KOMUNITNÍ ROZVOJ.

  • Mimoškolní vzdělávání v každém věku, kvalitní a dostupná péče o děti.
9.

PODPOŘÍ PODNIKATELE.

  • Chceme jim naslouchat a společně pracovat na zlepšování podmínek pro malé i střední podnikání.
10.

PEČUJE O SENIORY A SOCIÁLNĚ SLABŠÍ.

  • Kvalitní život pro všechny spoluobčany a poskytování širokého spektra sociálních služeb.

Akce

Kontakt

Ing. Jiří Pokorný mo.jihlava@anobudelip.cz
Předseda Místní organizace ANO Jihlava